Hvad laver man til yoga med SpireYoga – og hvorfor?

OBS! Alle fotos er underlagt copyright og må ikke deles af andre end SpireYoga v. Liv Astrid Bengtsson

FYSISKE ØVELSER – i de fysiske øvelser får vi sved på panden, fysisk styrke, bedre motorik og større mod. Vi laver solhilsener og små flows, samhørighedsøvelser, leger med de klassiske yogastillinger og udfordrer os selv med akro yoga.

Vi lærer de klassiske solhilsner og kortere eller længere flows alt efter aldersgruppe. Til de små børn bruger vi remser til at huske vores flows

Vi øver de klassiske yogastillinger, som opbygger fysisk styrke, balance og kropsforståelse

I akro yoga styrker vi vores balance, mod og samhørighed

Når vi har opbygget grundig styrke i arme og core, kan de store børn og teens øve mere avanceret akro yoga

Samhørighedsøvelser styrker vores samarbejde og fornemmelse af yogaens oprindelige betydning: “forening”

De mindste børn får masser af tumletid, så de når at mærke deres krop og få stimuleret vestibulærsansen

Bedsteforældre er velkomne på familieyoga, og der tages hensyn til evt. fysiske udfordringer

Øvelser, der indeholder flere elementer som fx balance, styrke og samhørighed styrker kroppens og hjernens koordinationsevne

Krop og nærvær styrkes hos både baby og forælder gennem sang, sanselege og klassiske yogaøvelser

ÅNDEDRÆTTET – når vi fokuserer på vores åndedræt, styrker vi evnen til at løfte eller dæmpe vores energi, give ilt til hjernen og berolige nervesystemet, når det er i oprør, for eksempel i forbindelse med situationer, der udløser angst, stress eller konflikt i barnet. Vi leger sjove lege, hvor vi mærker åndedrættet på forskellige måder.

Vi pynter op til fest med serpentiner og puster til pompom’er med sugerør

Åndedrætskuglen er vores visuelle hjælper, når vi laver åndedrætsøvelser

Vi leger forskellige lege med sjove remedier for at øve og stimulere åndedrættet alsidigt

SANSERNE – når vi stimulerer vores sanseapparat, hjælper vi kroppen med at regulere sig selv og finde ro. Desuden har sanserne indvirkning på vores finmotorik, mundmotorik og sproglige udvikling. Vi laver små øvelser for hele kroppen, hvor de enkelte sanser kommer i fokus og vi kan mærke vores krop og omgivelser på forskellige måder.

Vestibulærsansen og den dybe følesans stimuleres ved rul og dybe tryk og giver en dejlig ro i hele kroppen.

Vores høresans hænger tæt sammen med evnen til at fokusere. Vi bruger klangskåle til at lytte aktivt og mærke vibrationer.

Når vi bruger vores muskler og sanser i tæerne og fødderne, styrker vi vores jordforbindelse og grounding.

MEDITATION, MASSAGE OG AFSPÆNDING – gennem massage, meditation og afspænding lader vi indtrykkene fra vores yogapraksis bundfælde sig i kroppen og sindet. Oftest har vi massageøvelser i løbet af timen – enten selvmassage eller partner-massage. De store børn og teens kan lave meditationsøvelser og de yngre børn øver mindfulness gennem sanselege. Vi runder altid timen af med afspænding – vi kalder det “yogasøvn”.

Når vi mærker hinandens åndedræt mindful og nærværende styrker vi båndet til hinanden og følelsen af fællesskab

Ved fælles fokus finder vi ro i sindet og giver plads til dagens indtryk.

Både yngre og større børn kan meditere på deres eget niveau

Vi afslutter altid med yogasøvn – vi guides gennem afspænding eller massage af hele kroppen og slapper heeeelt af i et par minutter

RAMMER OG GENKENDELIGHED – gentagelser og ritualer fylder meget i yoga. Mange børn finder tryghed i forudsigelighed og genkendelige ritualer, og derfor har vi mange tilbagevendende øvelser og lege, ligesom vi har faste ritualer til at starte og slutte timen med, tilpasset alle aldersgrupper.

De yngre børn og børn med særlige behov finder glæde og tryghed ved forudsigelighed og visualisering – vi starter altid disse hold med at få at vide, hvad vi skal idag